Индустрия

Индустриални масла и греси

Ние произвеждаме специализирани смазочни материали и услуги, имащи за цел да задоволят нарастващите изисквания за безопасност и рентабилност. Като средно голяма фирма, с бизнес, основаващ се на мениджърска концепция, ние можем да предложим ефективно съдружие на нашите партньори, осигурявайки продукти и услуги, отговарящи на техните изисквания и потребности, водени от силен новаторски дух.
Вървим по този път вече няколко десетилетия… Екипът, продуктите и услугите ни го потвърждават. Работим непрестанно с идеята да утвърдим името си на национално и международно равнище. В днешното динамично общество с разнородна продукция, без съмнение, най-важният въпрос е определянето и постигането на целите. По тази причина, цялото ни внимание и ангажираност са насочени към правилното разбиране и реа лизирането на индивидуални решения за специалните изисквания на нашите клиенти. В бъдеще, както и понастоящем, сме насочили усилията си към технологични разработки и към нуждите на международния пазар, като в същото време спазваме всички правила, засягащи нашия сектор.
Нашите експерти в различни области на трибологията ще разработят за Вас специфични новаторски продукти, чрез които ще подобрите рентабилността си като същевременно максимално щадите околната среда.
масла и греси за индустрията
Предимства на смазочните материали Nils®:
• Продукти с висок коефициент на полезно действие
• Лесна употреба
• Безопасно приложение
• Наличност в различни формати
• Добро съотношение между цена и полезно действие