Строителна техника

Смазочни материали Nils® : Първокачествени суровини и стриктен контрол – гаранция за висококачествена продукция.

Три характеристики

Три са характеристиките на специализираните смазочни материали с марка Nils® – качество, качество и … отново качество. Всичко започва с избора на суровина. Само първокачествени масла на минерална, синтетична и био-разградима основи се използват при производството на нашите продукти. В комбинация с специални агенти и добавки се постигат нужните характеристики и ефективност на продуктите.

Смазочни продукти за строителна техника

Продукти с референции

Не всички смазочни материали са еднакви. Nils® предлага широка гама от артикули, включваща от най-обикновенни до високотехнологични продукти и по този начин отговаря на почти всяко изискване с  документални  гаранции. Голям брой от продуктите на Nils® имат отлични референции и приложения при производители и крайни потребители. Благодарение на това нашите Клиенти със сигурност избират най-добрата продукция за техните специфични нужди.

Смазочни материали „По поръчка”

В случай че нито едни от нашите продукти не удовлетворява напълно Вашите специфични потребности, в нашите  модерни лаборатории ние можем  да разработим продукт съгласно определени изисквания. Новополученият артикул ще бъде детайлно анализиран и тестван от нашите експерти за различни реакции при високи или ниски температури, механична стабилност, трайност, водоустойчивост и пр. Ние не разчитаме на съвпадения и случайности.

Нашата програма за опазване на околната среда

По време на разработката и реализацията на нашите продукти, ние се фокусираме не само върху икономическите фактори, но също така отделяме значително внимание на опазването на околната среда. По тази причина нашите специални смазочни материали не съдържат забранени тежки метали. В нашата продуктова гама са включени много на брой нови био-разградими артикули със запазена ефектовност. Ние не се осланяме на нашата слава, а непрестанно инвестираме във  Вашето и нашето бъдеще.

Смазочни продукти за високи натоварвания

Предимства на смазочните материали Nils®

Постоянно високо качество;

  • Необикновена надеждност и защита;
  • Високи технически характеристики;
  • Отсъствие на забранени тежки метали;
  • Добре балансирано съотношение цена/ефективност