Хранително-вкусова промишленост

Качеството
В хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметична индустрии съществуват определени производствени ситуации, при които инцидентно и незабелязано замърсяване може да причини катастрофални ефекти. По тази причина производителите, които обръщат особено внимание на качеството и рисковия мениджмънт заменят използването на традиционните масла и греси с нетоксични смазочни материали.
Тези продукти, освен че трябва да бъдат нетоксични, без мирис, без вкус и без цвят, често биват използвани в екстремни производствени условия.  Това означава, че те трябва също така да притежават и всички характеристики на първокласните стан дартни лубриканти.масла за хранително вкусовата промишленост
Смазочните материали с марка NILS® напълно отговарят на тези изисквания, защото са:
– произведени от внимателно подбрани и стриктно контролирани суровини;
– произведени по първокласна технология;
– предмет на постоянен контрол по време на целия производствен цикъл;
– произведени в съответствие с националните и международни (вкл. немски) хранително-вкусови и фармацевтични санитарни норми;
– произведени в съответствие със строгата FDA 21 CRF селекция 178.3750 норма;
– NSF H1 сертифицирани;
– не представяват опасност за операторите.
Притежават сертификати за качество ISO 9002:2000 от 1998г. и ISO 14001:2004 за екологична съвместимост.