HTF – грес за лагери подложени на тежки натоварвания и високи температури » HTF_dose

Грес за външни карета

Грес специално разработена за смазване на колесните лагери на камиони и автомобили подложени на високи натоварвания